За комплекса

Стрелкови комплекс „Диана-Л” е създаден през 2002год. Първоначално, комплекса разполага със стрелкова площадка/20м/ за стрелба с късоцевно оръжие, стрелкова площадка/100м/ за стрелба с дългоцевно оръжие и стрелкова площадка за дисциплината за ловна стрелба – “СКИЙТ”. Впоследствие през годините до настоящия момент са изградени три стрелкови площадки за динамична стрелба и са монтирани съоръжения за дисциплината „ТРАП”.

При проектирането и изграждането на стрелковия комплекс са създадени условия за безопасно ползване на допустимите видове оръжия и боеприпаси по стрелкови дисциплини, съобразно действащото национално законодателство. Обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки са проектирани и изградени така, че да улавят и задържат в границите на стрелковата площадка изстреляните по направлението на стрелба проектили, рикоширалите такива, както и части от тях. Характерни са и естествените защитни прегради от топографията на местността.

На всички стрелкови площадки са монтирани проектилозадържащи съоръжения. Комплекса разполага с оръжейна работилница, магазин, ресторант и паркинг.

Управлението на стрелковия комплекс се осъществява от фирма „Пламен Димитров 96” ЕООД с управител Пламен Димитров, управител на комплекса – Иван Димитров, инструктори по стрелба – Тошко Симеонов и Иван Мутафчиев.

За въпроси и запазване на час за стрелба:

Тел.: 0888 717676 и 0887568334;
Адрес: с. Лозен, община Панчарево, местност “Бърдо”/бивша кариера/