Контакти

Може да се свържете с нас на следните контакти:

Тел.: 0888717676 и 0887568334;
Адрес: с. Лозен, община Панчарево, местност “Бърдо”/бивша кариера/
Е-mail: strelbistediana@abv.bg
Управител: Иван Димитров
1a