Новини

Комплекс Диана-Л организира курсове за безопасно боравене с късоцевно оръжие. Курсовете се провеждат ежемесечно. Ежегодно се организират, курсове за придобиване на право на лов. Записването на кандидат участниците е до 28 февруари на всяка година. Курсовете за придобиване право на подборен лов се организират съвместно с Висшия лесотехнически институт, Държавните ловни стопанства и Ловните сдружения в района на гр. София.метра;

Свържете се с нас за повече информация!

Тел.: 0888 717676 и 0887568334;
Адрес: с. Лозен, община Панчарево, местност “Бърдо”/бивша кариера/