Новини

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-7340-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ – 96 ООД

Обща стойност:10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.08.2020 г.
Край: 11.11.2020 г.

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната,
свързано с разпространението на COVID-19, СК”Диана Л”
въвежда временни условия за реда на ползване на
комплекса, а именно:

Обслужването на клиентите от служителите в сградата на
Стрелбищния комплекс/СК/ да става поединично.
Препоръчително е ползването на защитни средства/маски
и ръкавици/ от клиентите на СК.
Забранява се ползването на една стрелбищна площадка
на повече от двама стрелящи, като същите е необходимо
да спазват отстояние от минимум 2 метра между тях.
Забранява се посещението на СК от организирани групи.
Забранява се събирането на лица на територията на СК.

Благодарим Ви за разбирането и отговорно отношение
към своето здраве и здравето на другите!

Свържете се с нас за повече информация!

Тел.: 0888 717676 и 0887568334;
Адрес: с. Лозен, община Панчарево, местност “Бърдо”/бивша кариера/