Услуги и цени

Ценоразпис и условия за ползване на стрелковите площадки в СК”Диана-Л” с. Лозен

 

I. Стрелкова площадка “100 метра”:
Наем на коридор за 1 час – 20.00 лв за едно оръжие;

При закупуване от стрелковия комплекс на:

 • 20 броя боеприпаси/марка “RWS”, с изключение на кал. 22 LR и 22 WMR/, дължимият наем за коридор е в размер на 15.00 лв. за първият час;
 • 100 броя боеприпаси/ марка “RWS”, с изключение на кал. 22 LR и 22 WMR/ наем не се дължи;

Стрелба по “бягащ глиган”:

 • до 10 изстрела – 1.00 лв. на изстрел;
 • над 10 изстрела – 0.80 лв. на изстрел;

Мишена – 0.50 лв;
Паничка – 0.60 лв.

Ползване на цялата стрелкова площадка /три коридора и мишенни установки/:

 • до 1 ч. – 60.00 лв.
 • до 2 ч. – 110.00 лв.
 • до 3 ч. – 160.00 лв.
 • до 4 ч. – 210.00 лв.
 • до 6 ч. – 300.00 лв.
 • до 8 ч. – 350.00 лв.

При закупуване на 1000 броя боеприпаси от стрелковия комплекс, размера на наема се договаря с ръководството на комплекса.
Наем за дългоцевно нарезно оръжие – 5.00 лв. за един брой /за всеки ползвател/;
Ползване услугите на инструктор за оказване на методическа помощ и/или прострелка на нарезно или гладкоцевно оръжие – 16.00 лв. за един брой;

II. Стрелкови площадки “бъбрек” и “25 метра” ( Наем за едно лице):

 • до 2 ч. – 10.00 лв.
 • до 4 ч. – 18.00 лв.
 • до 6 ч. – 25.00 лв.
 • до 8 ч. – 30.00 лв.

При закупуване на 50 броя боеприпаси/с изключение на кал. 22 LR, 22 WMR и 7,62х39 мм/ от стрелковия комплекс не се дължи наем до 2 часа, след което се начислява по 5.00 лв на всеки час.
При закупуване над 250 броя боеприпаси/с изключение на кал. 22 LR, 22 WMR и 7,62х39 мм / наем не се дължи.

Наем за групи:

Групи до 10 лица:

 • до 2 ч. – 70.00 лв.
 • до 4 ч. – 120.00 лв.
 • до 6 ч. – 165.00 лв.
 • до 8 ч. – 210.00 лв.

При закупуване на 500 броя боеприпаси/с изключение на кал. 22 LR, 22 WMR и 7,62х39 мм / от стрелковия комплекс не се дължи наем до 2 часа, след което се начислява по 25.00 лв. на всеки час.

Групи до 20 лица:

 • до 2 ч. – 150.00 лв.
 • до 4 ч. – 270.00 лв.
 • до 6 ч. – 375.00 лв.
 • до 8 ч. – 450.00 лв.

При закупуване на 750 броя боеприпаси/с изключение на кал. 22 LR, 22 WMR и 7,62х39 мм/ от стрелковия комплекс не се дължи наем до 2 часа, след което се начислява по 25.00 лв. на всеки час.
Групи над 20 лица по договаряне с ръководството на стрелковия комлекс.

При закупуване на 1000 броя боеприпаси/с изключение на кал. 22 LR, 22 WMR и 7,62х39 мм /, размера на наема се договаря с ръководството на стрелковия комплекс.
Ползване услугите на инструктор за оказване на методическа помощ и/или прострелка на нарезно или гладкоцевно оръжие – 8.00 лв. за един брой;

III. Стрелкови площадки за “Скийт” и “Трап”:

 • Стрелба на серия/25 броя боеприпаси + 25 броя панички/, закупени от стрелковия комплекс – 25.00 лв.;
 • Стрелба със собствени боеприпаси с №№ 7 и 9 – 0.60 лв. на изстрел;
 • Ползване услугите на инструктор за оказване на методическа помощ – 8.00 лв. за една серия;
 • Наем за късоцевно оръжие – 5.00 лв. за една серия;
 • Наем за дългоцевно оръжие – 10.00 лв. за една серия;

*Всички цени са с включен ДДС