Стрелкови зони

1. Стрелковата площадка за кръгова стрелба “СКИЙТ” се състои от две кули – висока и ниска и 8 стрелкови площадки. Размерите и оборудване е съгласно приетите международни стандарти и е пригодено за провеждане на състезания.

2. Стрелковата площадка за дисциплината „ТРАП” разполага с две метателни съоръжения и е предназначена за тренировъчна дейност. За обучение и тренировъчна дейност, комплекса разполага с отлично подготвени инструктури.

IMG_1111

 

3. Стрелба с късоцевно огнестрелно оръжие по мишени на дистанция от 5 до 20 метра, вкл. и по правилата на спортната дисциплина „динамична стрелба” се осъществява на 4-те стрелкови площадки, с които разполага комплекса. При провеждане на състезания и турнири по „динамична стрелба” на територията на комплекса има възможност за изграждане на още три стрелкови площадки, с което общият им брой нараства до седем.

IMG_1177

4. Стрелба с дългоцевно огнестрелно оръжие на дистанция до 100 метра и прострелката на всички видове огнестрелни оръжия се осъществява на пригодената за целта стрелкова площадка. Стрелбата се извършва по стационарни мишени, монтирани на дървени щитове на дистанция от 50 до 100 м., което е и най-голямото разстояние, с което разполага стрелковата площадка. На площадката са обособени 4-ри самостоятелни коридора, което дава възможност за едновременна стрелба от няколко участника. Всеки коридор е снабден със „зрителна тръба” за отчитане на резултатите. Комплекса, предлага и услугата по „прострелка” на всички видове огнестрелни оръжия, независимо от мерните прибори.

5. Стрелба с дългоцевно огнестрелно оръжие по „бягащ глиган” – дисциплина, която дава възможност за стрелба по движеща се мишена със силует на „глиган”, със скорост от 2-3 м/сек. и на разстояние от огневата линия – 35 и на 100 метра;
3