Курсове

Курсове

1. В комплекса се организират и провеждат курсове за:
– безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
– придобиване право на подборен лов;
– придобиване право на лов;
За записвания тел: 0888 717676 и 0887 568334;

2. Курсове за индивидуално и групово обучение за стрелба с късоцевно и дългоцевно обучение:

Курсове по стрелба с дългоцевно огнестрелно оръжие

Курс „Стрелба за начинаещи“
Групово обучение /минимум четирима желаещи/:

Вариант 1:

60 бр. боеприпаси кал. 7,62х39 мм

90.00 лв;

Вариант 2:

100 бр. боеприпаси кал. 7,62х39 мм

125.00 лв;

Индивидуално обучение:

Вариант 1:

60 бр. боеприпаси кал. 7,62х39 мм

110.00 лв;

Вариант 2:

100 бр. боеприпаси кал. 7,62х39 мм

145.00 лв;

Курс „Стрелба за напреднали“

Групово обучение /минимум четирима желаещи/:

Вариант 1:

100 бр. боеприпаси кал. 7,62х39 мм

125.00 лв;

Вариант 2:

200 бр. боеприпаси кал. 7,62х39 мм

180.00 лв;

Индивидуално обучение:

Вариант 1:

100 бр. боеприпаси кал. 7,62х39 мм

145.00 лв;

Вариант 2:

200 бр. боеприпаси кал. 7,62х39 мм

200.00 лв;

Индивидуалното обучение е в рамките на един час и половина, а при груповото обучение три часа. В цената е включено: Обучение от
квалифициран инструктор, боеприпаси, наем на оръжие и стрелкова полоса и мишени.
Записването е на GSM 0885 88 55 25 и след заплащането на 50% от стойноста, платими по банков път
/IBAN: BG 66 STSA 9300 0000 0959 02/
или кеш /с. Лозен, СК”Диана Л”/

Курсове по стрелба с късоцевно огнестрелно оръжие

Курс „Стрелба за начинаещи“:

законова рамка за притежаване и използване на огнестрелно оръжие, правила за безопасност, принципи на работа на огнестрелните оръжия, видове муниции, принципи на прицелване, стрелкова стойка, хват, презареждане, единични, двойни и т.н. изстрели, движение с оръжие, работа на няколко различни мишени с пренасяне настрани и в дълбочина. Курсът е четири часа, 150 изстрела.
Цена 160.00 лв. с включени 150 патрона 9х19, наем на оръжие, мишени, антифони и стрелбищни такси . Условието за провеждане на курса е наличие на минимум четирима желаещи.
При индивидуално обучение, цената е 180.00 лв. и продължителността на курса е в рамките на два астрономически часа.

Курс „Стрелба за напреднали“:

Бързо изваждане на оръжието и работа при възникване на реална ситуация, налагаща използването му; методи и начин за всекидневното му скрито носене, позволяващи максимално бързото му използване; работа от неудобни позиции; работа само с една ръка (само силна и само слаба); различни видове задръжки и методи за отстраняването им; стрелба при различни видове движение и др. Курсът е четири часа, цена 195.00 лв. с включени 200 патрона 9х19, наем на оръжие, мишени, антифони и стрелбищни такси. Условието за провеждане на курса е наличие на минимум четирима желаещи.
При индивидуално обучение, цената е 215.00 лв. и продължителността на курса е в рамките на два астрономически часа.

Курс „Стрелкови техники за опитни стрелци“:

стрелба при различни стресови ситуации; стрелба от пределно близка дистанция; стрелба от положение на плътен контакт с противника; стрелба при слаба светлина с оценяване степента на опасност от различните мишени; бързо разпознаване на лош и невинен присъстващ; бързо и адекватно използване на прикрития и др. Курсът е шест часа, цена 205.00 лв. с включени 200 патрона 9х19, наем на оръжие, мишени, антифони и стрелбищни такси.
Условието за провеждане на курса е наличие на минимум четирима желаещи.

При индивидуално обучение, цената е 225.00 лв. и продължителността на курса е в рамките на два астрономически часа.

Курс „Стрелба за служители на законоприлагащи институции“.

Договаряне със стрелбището за подробности.

Курс „Стрелба за охранители“:

принципи на прицелване; работа с две ръце, само със силна и само със слаба ръка; работа по няколко различни мишени с оценяване на степента на опасност от всяка от тях; придвижване с оръжие; използване на прикрития; реално и адекватно оценяване на ситуациите, налагащи изваждане и използване на оръжие; незабавно изваждане на оръжие и при необходимост и др. Работа с пистолет и гладкоцевна пушка според изискванията на клиента. Договаряне със стрелбището за цени и дати.

Курс „Стрелкови техники и тактики за охранителни екипи“:

различни техники и тактики за реакция на непосредствена опасност за ВИП-а при различни ситуации както от един охранител, така и от екип с различен брой гардове. Всичко се проиграва с истинска стрелба. За курса се допускат участници след тест на стрелковите им умения и навиците им за безопасно боравене с оръжие (тактическо стрелково упражнение, включващо движение). Договаряне със стрелбището за цени и дати.

Семинари:

Ежедневно носене на оръжие:

80.00 лв.

Стрелба при слаба светлина:

80.00 лв;

Стрелба в стресови ситуации:

80.00 лв.

Стрелба от неудобни позиции:

80.00 лв;

Стрелба от пределно близка дистанция или при плътен контакт с противника:

80.00 лв.

Минимално количество изстрели – 50 броя, кал. 9х19 мм.
Продължителността на семинарите е два часа. Семинарите се организират
и провеждат при наличие на минимум четирима желаещи.

Записването е на GSM 0885 88 55 25 и след заплащането на 50% от стойноста, платими по банков път:

/IBAN: BG 66 STSA 9300 0000 0959 02/ или кеш /с. Лозен, СК”Диана Л”/.

Стрелкови комплекс ДИАНА

За запазване на час:

0885 885 525

 

Телефони за връзка с Управител и организационни въпроси

0888 71 76 76 и 0887 56 83 34