Услуги и цени

Ценоразпис и условия за ползване на стрелковите площадки в СК ”Диана-Л” с. Лозен

1. Стрелкова площадка “100 метра”

Наем на коридор за 1 час – 30.00 лв за едно оръжие:

(не се запазва час)

Комплексна цена за прострелка на едно оръжие/бързомер и оптики/

60.00 лв.

Комплексна цена за прострелка на едно оръжие/дигитални и термални оптики/

70.00 лв.

Монтаж

30.00 лв.

Стрелба по движеща се мишена “бягащ глиган” –  30.00 лв.

(не се запазва час)

Мишена

1.00 лв;

Ползване на цялата стрелкова площадка (четири коридора и мишенни
установки):

2. Стрелкови площадки “бъбрек” и “25 метра”

Наем на човек за работни дни/почивни и празнични дни:

до 2 ч.

20.00 лв./40.00 лв.

до 4 ч.

27.00 лв./50.00 лв.

до 6 ч.

35.00 лв./50.00 лв.

до 8 ч.

40.00 лв./80.00 лв.

При закупуване на 50 броя боеприпаси от вид на човек с изключение на кал. 22 LR, 22 WMR, 7,62х39 мм и 12GA от стрелковия комплекс се дължи наем в размер на 5.00 лв. до 2 часа, след което се начислява по 10.00 лв на всеки час.

Ползване услугите на инструктор за оказване на методическа помощ – 15.00 лв. на ползвател на стрелкова площадка

  • Наем за късоцевно и дългоцевно гладкостволно оръжие – 5.00 лв. за един брой за всеки ползвател
  • Наем за дългоцевно нарезно оръжие тип АК – 10.00 лв. за един брой за всеки ползвател
  • Наем за дългоцевно нарезно оръжие с оптичен прибор – 15.00 лв. за един брой за всеки ползвател

3. Стрелкова площадка за “Скийт”:

(не се запазва час)

Стрелба на серия/25 броя боеприпаси + 25 броя панички/, закупени от стрелковия комплекс

32.00 лв. с кал. 12 и  34.00 лв. с кал. 16 и кал. 20

Стрелба със собствени боеприпаси с №7 и №9

0.70 лв. на изстрел;

Наем за дългоцевно гладкостволно оръжие

5.00 лв. за една серия;

Ползване услугите на инструктор за оказване на методическа помощ

15.00 лв. за една серия;

Стрелкови комплекс ДИАНА

За запазване на час:

0885 885 525

 

Телефони за връзка с Управител и организационни въпроси

0888 71 76 76 и 0887 56 83 34